Kas rohkem (aga paremat) plastikpakendit aitab plastireostust vähendada?

Sellise provokatiivsena näiva mõtte käib välja Sheffield-i ülikooli professor ja Granthami Jätkusuutliku Tuleviku keskuse direktor Anthony Ryan
Asjad pole mustvalged ega lihtsad ja enamasti pole lahendus mitte tagasiminek vaid edasi liikumine. Lisatud artiklis käsitletakse keerulisi plastireostusega seotud probleeme, kaalutakse alternatiive ja püütakse pakkuda mõistlikke lahendusi. Head lugemist siit
Eelmine
Muutunud arveldusarve nr ja pank
Järgmine
Volvo plaanib aastaks 2025 veerandi kogu autodes olevast plastikust toota taaskasutatud plastist